Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky definujúce postup pri vybavovaní reklamácie:

Nekompletnosť a poškodenie tovaru reklamujte ihneď pri odbere. V prípade nenahlásenia nezrovnalostí na mieste reklamáciu neuznáme.

Upozornenie na nekompletný výdaj tovaru

Skontrolujte si úplnosť výdaja okamžite po prevzatí. Nekompletnosť výdajky je možné reklamovať najneskôr do 24 hodín od okamihu prevzatia tovaru. Reklamácie na nekompletnosť výdaja nebudú po tejto lehote uznané!

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

Reklamácie

Reklamácie sa uplatňujú na adrese prevádzky firmy GaraComp Roman Sýkora, alebo na adrese servisnej firmy danej značky reklamovaného tovaru. Pre rýchlejšie vybavenie Vašich reklamácii doporučujeme poslať reklamovaný tovar priamo do servisných stredísk výrobcov na doluuvedené adresy. V prípade požiadavky reklamovaný tovar vyzdvihneme aj priamo u zákazníka, avšak účtujeme si prepravné náklady. Kupujúci hradí všetky dopravné náklady súvisiace s odoslaním tovaru na reklamáciu. Rovnako vybavenú reklamáciu môžeme na žiadosť zákazníka odoslať prepravnou službou zákazníkovi na jeho náklady, alebo si ju môže bez ďalších nákladov vyzdvihnúť v sídle prevádzky GaraComp. Ak zákazník pošle reklamáciu do servisného strediska pre danú značku určeného predávajúcim, spiatočné dopravné náklady nehradí, alebo mu ich predávajúci na základe dokladov preplatí. Toto neplatí pri neoprávnenej reklamácii, ktorú servisné stredisko neuzná.

Podmienky prevzatia tovaru na reklamáciu

Vadný tovar Vám bude prevzatý iba pri dodržaní nasledovných podmienok:

Tovar je nereklamovateľný, ak bol poškodený následovne:

Odstránenie závady

Dôležité upozornenie

všetky produkty CPU od výrobcu AMD (kód CPUAMD...........+BOX) je potrebné doručiť na naše reklamačné oddelenie kompletné vrátane chladiča (pôvodného - pozor rozlišuje sa box plus a barton), inak Vaša reklamácia nebude vybavená.

Táto kompletnosť je nutná požiadavka na uplatnenie reklamácie u výrobcu, tak Vás žiadame o jej dodržiavanie - ďakujeme.

Reklamačné podmienky LCD monitorov

Ak nie sú bližšie špecifikované podmienky dané výrobcom, platné sú nasledovné špecifikácie:

 1. Biele body:
 2. Tmavé body:
 3. Pre monitory Belinea platia tieto podmienky reklamovateľnosti nájdete tu
 4. Pre monitory LG platia tieto podmienky reklamovateľnosti nájdete tu
 5. Monitory NEC-Mitsubishi su vyrabané tak, aby splňali normu ISO13406-2, reklamačné podmienky pre takéto normované monitory nájdete tu
 6. Reklamačné podmienky pre monitory Hansol nájdete tu
 7. Monitory značky Neovo sú vyrábané podľa normy ISO 13406-2 class B or II, ktorá špecifikuje počet prípustných vadných bodov takto:
 8. Pre monitory Philips podmienky reklamovateľnosti nájdete tu
 9. BENQ monitory Pixel Policy Standard nájdete tu
 10. Medion LCD a TFT monitory definíciu defects nájdete tu
 11. Fujitsu Siemens definiciu vadnych pixelov nájdete tu

Reklamačné podmienky HP spotrebného materiálu

Vadný spotrebný materiál HEWLETT PACKARD je možné vyreklamovať do 6 mesiacov odo dňa zakúpenia za nasledovných podmienok.

Zoznam autorizovaných servisných stredísk

Aktuálny zoznam autorizovaných servisných stredísk nájdete tu


Späť na obchod